Info-Dag zum Thema

Info-Dag zum Thema "Wandern"! 02/06/2016

Wann een d’Wieder dobaussen gesäit kritt een erëm Loscht trëpplen ze goen. Eraus an d’Natur, eng Marche mat der Famill, Frënn oder Bekannten ass ëmmer eng flott mä virun allem eng gesond Sach.Fir iech d’IVV Marchen méi no ze brengen, iech ze informéieren iwwert Fonktionnement, d’Strecken an den Oofflaaf vun esou enger Marche, hunn mir en „Info-Dag“ zu Schëffleng an der Sportshaal (Schwemm) organiséiert.Dësen Info-Dag ass den 02.06.2016 vun 16:00 bis 19:00 Auer, an mier am Comité freeen eis, op all är Froen ze äntwerten an eventuell bei engem Pättchen ze diskutéieren.An der Hoffnung iech / dech sou vill wéi méiglech an der Haal ze treffen, wönschen mier iech en schéinen Dag an bis geschwënn.Fir den ComitéEICH-JOHANNS Lydie

Présidente